Dostęp do różnego taboru kluczem do sukcesu w usługach transportowych

Zapewnienie żądanego przez klientów poziomu usług transportowych, a także zminimalizowanie kosztów przewozu to bardzo istotne zadania, jakie stoją przed profesjonalnymi organizatorami przewozów – spedytorami. Osiągnięcie tych celów wymaga sprawnego planowania, a także dostępu do różnych środków transportu.

Od czego zależy wybór środka transportu?

Dobór gałęzi transportu zależy od szeregu czynników. Uwzględniać należy nie tylko takie czynniki jak koszt i czas, ale również ładowność. Ponadto środki transportowe nierzadko muszą być dostosowane do określonego ładunku, który ma być przewożony, a także do odległości, która ma zostać pokonana. Z tego względu dobrym rozwiązaniem jest możliwość zaplanowania trasy przewozu, szczególnie na znaczne odległości, jak w przypadku transportu międzynarodowego czy międzykontynentalnego z wykorzystaniem różnych środków transportowych.

Każdy środek transportu ma swoje wady i zalety. Samochody ciężarowe są dostosowane do przewożenia niemal wszelkich ładunków, a dzięki dobrze rozwiniętej sieci dróg docierają szybko do miejsca docelowego. Niestety ładowność pojazdów ciężarowych jest ograniczona, a koszty, z jakimi trzeba się liczyć przy realizowaniu dalekich dostaw niemałe.

Kolej ma możliwość realizowania przewozów masowych, specjalistyczny tabor jest przystosowany również do przewożenia ładunków o różnorodnej podatności transportowej. Stawki przewozowe są relatywnie niskie i charakteryzują się stabilnością, ponadto warto podkreślić również proekologiczny aspekt tej gałęzi transportu. Niestety, kolej nie może stanowić jedynego rozwiązania, a dowóz towarów jest możliwy tylko do stacji kolejowych czy przeładunkowych, gdzie muszą one zostać przeładowane na inne środki transportu, zazwyczaj samochody.

Jeśli natomiast chodzi o szybkość najlepszym rozwiązaniem jest samolot. Krótki czas trwania przewozu, regularność i terminowość oraz duże bezpieczeństwo to niewątpliwe atuty transportu lotniczego. Niestety samoloty charakteryzują się ograniczoną ładownością i nadal również są dość drogim rozwiązaniem z powodu wysokiego poziomu stawek frachtowych. Podobnie, jak kolej, wymagają również powiązania usługi przewozu z innym środkiem transportu.

Transport morski w większości wypadków stanowi rozwiązanie najtańsze, zaś statki towarowe cechuje praktycznie nieograniczona ładowność. Niestety, jeśli kryterium wyboru stanowi czas przewozu, statek nie jest dobrym rozwiązaniem. Podobnie, jak w przypadku kolei i samolotów, tu również zachodzi potrzeba dowozu i odwozu przesyłek do/ i z portów za pomocą innego środka transportu.

Wykorzystanie różnych środków transportu – transport multimodalny

Transport multimodalny jest systemem, w jakim wykorzystuje się różne środki transportowe, na przykład samochód ciężarowy i pociąg do przewozu jednego ładunku. W efekcie możliwe jest obniżenie kosztów transportu, a także przyśpieszenie czasu dostawy. Konteneryzacja dodatkowo usprawnia przewóz, ograniczając problemy związane z przeładunkiem do minimum.

Jednak, aby sprawnie zaplanować i zorganizować przewóz towarów za pomocą transportu multimodalnego, spedytor musi mieć dostęp do różnych rodzajów środków transportu, a więc współpracować z różnymi przewoźnikami. Istotne jest również dobre rozdysponowanie odpowiednich środków transportu, a w przypadku przewozów kontenerowych także dostosowanie kontenera do właściwości ładunku. Wszystko to wymaga od firm spedycyjnych dysponowania szeroką wiedzą i doświadczeniem, ale jednocześnie posiadania imponującej sieci kontaktów i znajomości przepisów.

Jedynie profesjonalista, który ma możliwość adekwatnego dobrania środka transportu do potrzeb klienta, właściwości ładunku, a także pod względem wszystkich pozostałych wymienionych wcześniej kryteriów, będzie w stanie zorganizować optymalny, szybki i niedrogi proces transportowy. Z tego powodu zakres działania renomowanych firm spedycyjnych jest tak szeroki, a świadczone przez nie usługi obejmują nie tylko teren kraju, ale całe międzynarodowe środowisko.

Źródło: Spedycja międzynarodowa – Symlog

Read Previous

HDS-y – pojazdy do wielu zastosowań

Read Next

Ślubne zawirowania