Kontrola WIOŚ – ile może trwać? Co w praktyce daje przedsiębiorcy ograniczenie czasu trwania kontroli?

Kontrolowanie przedsiębiorstw korzystających ze środowiska to jedno z uprawnień WIOŚ. Inspektor może sprawdzić, jak podmiot eksploatuje zgłoszone instalacje, czy wywiązuje się z obowiązków oraz czy przestrzega przepisów prawa ochrony środowiska. Inspekcja może trwać od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu dni. Od czego to zależy? Czy ograniczenie

Ile trwa kontrola WIOŚ? Od czego zależy czas jej trwania?

 Nawet dla przedsiębiorcy, który jest pewien pozytywnego wyniku inspekcji, kontrola WIOŚ jest niełatwą i wyczerpującą procedurą. Żeby ograniczyć jej uciążliwość, wprowadzono limity czasu jej trwania. Są one uzależnione od wielkości przedsiębiorstwa. Zgodnie z zapisami ustawy – Prawo przedsiębiorców w przypadku:

  • mikroprzedsiębiorców – kontrola WIOŚ nie może przekraczać 12 dni w jednym roku kalendarzowym,
  • małych przedsiębiorców – inspekcja WIOŚ może trwać maksimum 18 dni w jednym roku kalendarzowym,
  • średnich przedsiębiorców – kontrola WIOŚ nie może trwać dłużej niż 24 dni w jednym roku kalendarzowym,
  • pozostałych przedsiębiorców – inspekcja WIOŚ nie może przekraczać 48 dni w jednym roku kalendarzowym.

WIOŚ może rozpocząć kontrolę nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia, a na jej przeprowadzenie ma 30 dni od tego terminu. Organ nie ma możliwości dokonywania więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorstwa, chyba że służy to przeciwdziałaniu popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa albo jest umotywowane bezpośrednim zagrożeniem środowiska naturalnego, zdrowia i życia.

Co jednak ważne, przedsiębiorca musi pamiętać, że organ ochrony środowiska może przeprowadzić tzw. kontrolę interwencyjną. W jej przypadku inspektor nie musi zawiadamiać podmiot o zamiarze dokonania inspekcji, lecz po prostu przyjeżdża na miejsce. Dzieje się tak wtedy, gdy na dane przedsiębiorstwo wpłynie skarga dotycząca np. generowania uciążliwego hałasu czy też spalania odpadów.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że w przypadku kontroli interwencyjnych ograniczenie czasu trwania kontroli nie ma zastosowania. Zostało ono wprost wyłączone zapisami ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Ograniczenie czasu trwania kontroli WIOŚ – co daje przedsiębiorcy?

 Chociaż w swoim założeniu ograniczenie czasu trwania kontroli WIOŚ ma zmniejszać uciążliwość inspekcji, w praktyce wielu przedsiębiorców ma wątpliwości, czy faktycznie zapewnia ochronę. Dlaczego?

  1. Wyżej wymienione limity czasu trwania kontroli WIOŚ są liczone w dniach roboczych, a nie kalendarzowych. Rodzi to wątpliwości, jak traktować weekendy, które dla urzędu niekoniecznie muszą być dniami roboczymi, a dla części przedsiębiorców są.
  2. Ustawodawca nie wskazał, jak liczyć dni inspekcji. Możliwych wariantów jest co najmniej kilka: od dnia przedstawienia przedsiębiorcy upoważnienia do prowadzenia kontroli, od dnia faktycznej inspekcji kontrolerów WIOŚ na terenie przedsiębiorstwa, czy może od dnia angażującego przedsiębiorcę w procedurę. Najczęściej przeważa druga opcja.
  3. Limity czasu trwania kontroli odnoszą się wyłącznie do inspekcji podejmowanych przez jeden organ administracji państwowej. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby w jednym roku kalendarzowym przedsiębiorca został sprawdzony i przez WIOŚ, i przez Państwową Inspekcję Pracy, i przez Urząd Skarbowy. Nawet jeśli zakres inspekcji odnoszący się do przepisów ochrony środowiska byłby zbieżny, poszczególne organy i tak ma prawo przeprowadzić własną kontrolę.
  4. Ograniczenie czasu kontroli WIOŚ dotyczy wyłącznie przedsiębiorców. Jeżeli podmiot nie ma takiego statusu, ww. limity go nie dotyczą.

Żeby zmniejszyć uciążliwość kontroli WIOŚ, ustawodawca wprowadził ograniczenia w czasie jej trwania. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa inspekcja nie może przekroczyć 12, 18, 24 lub 48 dni roboczych. Niestety, istnieją uzasadnione przesłanki, które każą poddawać w wątpliwość, czy ograniczenie czasu kontroli WIOŚ daje przedsiębiorcom jakąkolwiek ochronę przed przeciągającą się procedurą.

Obawiasz się kontroli WIOŚ? Skontaktuj się z firmą ds. konsultingu środowiskowego i sprawdź, co możesz zrobić już teraz, aby przejść pomyślnie inspekcję.

Read Previous

Panele nadłóżkowe – czy warto w nie inwestować w 2023 roku?

Read Next

Jak szkoła pływania może pomóc Twojemu dziecku w nauce pływania?