Kiedy wyciek w instalacji sprężonego powietrza jest problemem

Specjaliści przestrzegają przed wyciekami w instalacjach sprężonego powietrza. Zwracają również bardzo dużą uwagę na konieczność wykrywania i likwidacji takich wycieków. Jednak dlaczego właściwie jest to problem i czy zawsze wyciek oznacza problem? Przedstawiamy garść najważniejszych informacji na temat wycieków w instalacjach sprężonego powietrza, możliwych przyczyn i sposobów ich wykrywania oraz likwidowania.

Wycieki w instalacjach sprężonego powietrza w liczbach

Instalacje służące do wytwarzania oraz dostarczania sprężonego powietrza są złożonym zespołem wielu urządzeń, wyposażenia oraz rurociągów. Ta złożoność powoduje, że cały układ sprężonego powietrza narażony jest na nieszczelności i wycieki. Ze statystyk wynika, że około 80% zakładów boryka się z problemem wycieków sprężonego powietrza, a jednocześnie tylko około 50% produkowanego sprężonego powietrza jest użytkowane  prawidłowo. Nieszczelności w układzie sprężonego powietrza powoduje, że około 30% produkowanego powietrza jest tracona przez nieszczelności w instalacji pneumatycznej.

Warto jednak wiedzieć, że nie każdy wyciek i nie każda nieszczelność jest groźna dla wydajności systemu pneumatycznego. Akceptowanym poziomem wycieków sprężonego powietrza jest ten w przedziale 5%- 10%. Do takiego poziomu warto dążyć, aby nie narażać zakładu na nadmierne straty. I choć mówimy tu o dopuszczalnej normie dla wycieków w układzie pneumatycznym, to jednak należy pamiętać, że każda nieszczelność powoduje stratę sprężonego powietrza, a co za tym idzie, również marnotrawienie energii zużytej na jego wytworzenie. Jeśli zależy nam na oszczędnej pracy ze sprężonym powietrzem, to należy całkowicie wyeliminować wycieki z układu sprężonego powietrza.

Co robić, gdy podejrzewasz wyciek w instalacji sprężonego powietrza?

Sama wiedza o pojawieniu się wycieku w instalacji sprężonego powietrza to dopiero połowa sukcesu. Bardzo ważne jest jednak to, co z taką wiedzą zrobimy. W zależności od miejsca i wielkości wycieku trzeba rozważyć czy korzystniejsze i opłacalne będzie zaprojektowanie i zbudowanie nowej instalacji, czy wystarczy jedynie uszczelnić i wprowadzić odpowiednie zmiany w istniejącym już systemie pneumatycznym. Decyzję tą należy także uzależnić od spadków ciśnień, poziomu nieszczelności czy też rozpiętości instalacji i jej przebiegu.

Niezależnie od wybranej drogi działania najważniejsze jest, aby nie pozostawać bezczynnym w tej kwestii. Sporządzając plan działania, warto uwzględnić czy będą to prace długo- czy krótkofalowe, a także czy obejmą działanie jednokrotne, czy też szereg różnych prac. Podczas naprawy instalacji można zainstalować przepływomierze i czujniki ciśnienia oraz system kontroli jakości sprężonego powietrza. Pozwala to na ciągłe monitorowanie systemu sprężonego powietrza i decydowanie o dalszych krokach po przekroczeniu dopuszczalnych parametrów. Jeśli są to jednorazowe środki, można uruchomić system sprężonego powietrza i cieszyć się świadomością do następnej operacji zapobiegania wyciekom. W polskim przemyśle audyty sprężonego powietrza są przeprowadzane z różną częstotliwością, poczynając od audytów kwartalnych, a kończąc na kontrolach wykonywanych raz na dwa lata.

Zagrożenia wynikające z wycieków w instalacji sprężonego powietrza

Wycieki sprężonego powietrza w instalacji pneumatycznej niosą ze sobą pewne zagrożenia. Należą do nich przede wszystkim:

  • ograniczona wydajność i nieprawidłowa praca maszyn zasilanych sprężonym powietrzem,
  • zwiększone koszty serwisu maszyn produkcyjnych,
  • zwiększenie kosztu pracy sprężarek powietrza,
  • zagrożenia dla zdrowia pracowników pracujących ze sprężonym powietrzem.

Audyty instalacji sprężonego powietrza i eliminacja wszystkich wycieków jest nie tylko problemem finansowym. Dbałość o wykluczenie wycieków dotyczy również troski o maszyny i urządzenia pneumatyczne, ale co dużo ważniejsze — o pracowników.

Read Previous

Rzetelny deweloper mieszkaniowy – jak znaleźć dobrą firmę?

Read Next

Zaplanuj wyprzedaże dla swoich klientów – sprzęt AGD z Chin