Instalacje fotowoltaiczne dla rolników – najlepiej ze specjalistami!

Gospodarstwa rolne oraz hodowcy stanowią w Polsce jedną z największych grup odbiorców energii elektrycznej. Nie dziwi już zatem, że instalacje fotowoltaiczne coraz częściej pojawiają się na dachach budynków gospodarczych, a rolnicy coraz chętniej korzystają z dobrodziejstw odnawialnych źródeł energii. Z czego wynika tak duże zainteresowanie fotowoltaiką na terenach wiejskich?

Bardzo duże powszechne zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi sprawiło, że montaż paneli PV stał się dla rolników nie tylko szansą rozwoju gospodarstwa, ale i okazją do maksymalnego obniżenia kosztów energii elektrycznej. Dodatkowo posiadanie własnej elektrowni słonecznej lub farmy fotowoltaicznej stało się dla inwestorów dużo łatwiejsze dzięki atrakcyjnym upustom i dotacjom dedykowanym rolnikom. Dlaczego warto zainwestować w fotowoltaikę dla rolnictwa?

Instalacje PV dla rolników – zalety

Panele fotowoltaiczne, które wytwarzają energię elektryczną z promieni słonecznych, to dla gospodarstwa rolnego gwarancja stałego dostępu do zasobów energetycznych. Rolnik korzystający z modułów PV w swoim gospodarstwie nie tylko uniezależnia się od publicznych dostawców energii elektrycznej, obniżając tym samym koszty prądu, ale także decyduje o tym, w jaki sposób wykorzysta nadwyżki pozyskanej energii.

Co istotne, każdy rolnik będący właścicielem gruntów rolnych może skorzystać z wielu pakietów konsumenckich wspomagających rozwój terenów wiejskich pod względem inwestycji w OZE. Przed zakupem paneli PV warto zatem skonsultować się z odpowiednimi podmiotami samorządowymi i uzyskać informacje na temat dostępnych dotacji, ulg inwestycyjnych i programów rządowych dedykowanych rolnikom inwestującym w fotowoltaikę.

Zalety instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw rolnych i hodowców:

  • znaczne obniżenie kosztów prowadzenia i funkcjonowania gospodarstwa rolnego
  • znaczne obniżenie kosztów pozyskiwania energii elektrycznej
  • uniezależnienie gospodarstwa rolnego od publicznych dostawców prądu
  • możliwość magazynowania oraz oddawania nadwyżki wygenerowanego prądu do publicznej sieci energetycznej
  • zabezpieczenie gospodarstwa rolnego przed niespodziewanymi przerwami w dostawie prądu
  • podniesienie efektywności pracy w gospodarstwie rolnym
  • podniesienie wartości gospodarstwa.

Fotowoltaika dla rolnika – obniż ceny prądu ze specjalistą!

Rozrastająca się mechanizacja terenów wiejskich oraz coraz większy postęp technologiczny sprawiają, że właściciele gospodarstw rolnych oraz hodowcy coraz chętniej korzystają z udogodnień, które usprawniają pracę na roli. Niestety, używanie rosnącej ilości maszyn rolniczych wiąże się nie tylko z wygodą i funkcjonalnością, ale i ze zwiększonymi kosztami zużywanej energii elektrycznej. W takim wypadku bardzo opłacalnym rozwiązaniem jest inwestycja w panele fotowoltaiczne, które pozwalają nie tylko znacząco obniżyć koszty zużycia prądu, ale i całkowicie uniezależnić się od publicznych dostawców energii elektrycznej. Warto jednak pamiętać, że opłacalność fotowoltaiki dla gospodarstw rolnych zależy przede wszystkim od skuteczności paneli PV i ostatecznego uzysku energetycznego modułów. Bardzo dużo zależy zatem od dobrego projektu instalacji, który powinien być przygotowany przez specjalistę posiadającego wiedzę z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Kto może wykonać projekt instalacji fotowoltaicznej?

Panele PV montowane w zmechanizowanych gospodarstwach rolnych uzależnionych wymagają od projektanta fotowoltaiki bardzo indywidualnego podejścia. Abyśmy mieli pewność, że uzysk energetyczny, który generują moduły PV, jest wystarczający dla naszego gospodarstwa i opłacalny pod względem zużycia prądu, powinniśmy zatroszczyć się o dobry projekt instalacji. Musimy pamiętać, że każdy błąd techniczny lub instalacyjny może pozbawić nas możliwości pełnego korzystania z zasobów fotowoltaiki. Dlatego tak ważne jest, żeby projekt instalacji fotowoltaicznej powierzyć wykwalifikowanemu fachowcowi. Tylko specjalista zajmujący się OZE będzie w stanie dostosować parametry modułów do możliwości technicznych budynku i oszacowań zapotrzebowanie gospodarstwa rolnego na energię elektryczną.

Zgodnie z tym projekt instalacji fotowoltaicznej powinna wykonać osoba, która:

  • posiada uprawnienia budowlane do wykonywania projektów w specjalizacji instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych oraz urządzeń elektroenergetycznych
  • posiada certyfikat Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie instalacji fotowoltaicznych.

Fotowoltaika dla rolnictwa – dlaczego warto wybrać specjalistę?

Od dobrego projektu instalacji fotowoltaicznej zależy efektywność pracy modułów PV. To, czy nasze gospodarstwo rolne będzie w stanie wykorzystać cały potencjał energetyczny płynący z paneli słonecznych, zależy przede wszystkim od prawidłowych ustawień instalacji. Tylko wykwalifikowany instalator będzie w stanie określić wszystkie parametry techniczne sprzyjające naszemu gospodarstwu i pokierować pracą modułów PV w taki sposób, aby w sposób optymalny zabezpieczały nasze potrzeby energetyczne.

Źródło: House Solutions – Fotowoltaika

Read Previous

Czy łatwo znaleźć pracę od zaraz w Holandii bez znajomości języka?

Read Next

Korony zębowe tylko w zaufanym gabinecie stomatologicznym!